Föreläsning för ARRIBA ledningsgrupp

Jag har precis föreläst för Arribas ledningsgrupp med tema stress och återhämtning, samt hur vi kan leva med stress.