TROTS kvinnojour - paddelprojekt (2021-08-08)

TROTS kvinnojour har under sommaren 2021 paddlat Gotland runt för att samla in pengar till kvinnojouren. Runt om hela ön har det funnits stationer där själva insamlingen har pågått.

Jag fick äran att vara projektledare för den sista stationen, som jag planerade på Salthamn med föreläsningar till förmån för insamlingen till TROTS kvinnojour. Där bland andra Kristin Kaspersen, Ella Wahlgren, samt jag själv föreläste.