Utbildning med Skanska (2021-06-04)

Utbildning för Skanska ledningsgrupp är nu genomförd, med fokus på hållbart arbetsliv i chefsroll.