För företag

Med inrikning på hållbart ledarskap och liv där återhämtning och stress är i fokus utöver beteende och värderingar

Med fokus på hållbart arbetsliv

Skräddarsydda föreläsningar efter önskemål och behov