Coachsamtal för företag

Coachsamtal, 60min
750 kr exkl moms

Med inriktning på hållbart ledarskap och liv där återhämtning och stress är i fokus utöver beteende och värderingar

Jag finns där för er som arbetsgivare, i ert systematiska arbetsmiljöarbete. Jag kan hjälpa till att förebygga stress och hur ni hanterar stress hos enskilda anställda och/eller i grupper.

Kontakta mig för upplägg och offert, alternativt avtal.

Skatteverket godkänner stresshantering som en skattefri personalförmån vilket innebär att tjänsten kan användas som friskvårdsbidrag för den anställde.

Avbokningspolicy

Om du får förhinder, oavsett orsak måste du avboka din tid 24 h i förväg. Om avbokning inte skett i tid enligt avbokningspolicy så debiteras full avgift. Detta för att täcka kostnader på uppbokad tid.