Coachsamtal för företag

Coachsamtal för anställda

60 min per tillfälle


Med inriktning på hållbart liv där återhämtning och stress är i fokus utöver beteende och värderingar.Det här är för dig som vill göra en förändring i dig själv på ett personligt plan då allt hänger ihop.

Coachsamtal för ledare

4 tillfällen, 2 h per tillfälle


Med inriktning på hållbart liv där återhämtning och stress är i fokus utöver beteende och värderingar.Det här är för dig som vill göra en förändring i dig själv på ett personligt plan då allt hänger ihop.

Du kommer reflektera över ditt beteende som ledare idag och hur du vill vara imorgon. Jag leder dig in i kärnan till den ledaren du vill vara och hur du kommer dit. Coachning och verktyg får du under processens gång. Du antecknar och skriver egna reflektioner under våra tillfällen tillsammans. Du får prova på meditation och andningsövningar varje tillfälle.


Jag finns där för er som arbetsgivare, i ert systematiska arbetsmiljöarbete. 
Jag kan hjälpa till att förebygga stress och hur ni hanterar stress hos enskilda anställda.

Kontakta mig för upplägg, offert eller avtalAvbokningspolicy

Om du får förhinder, oavsett orsak måste du avboka din tid 24 h i förväg. Om avbokning inte skett i tid enligt avbokningspolicy så debiteras full avgift. Detta för att täcka kostnader på uppbokad tid.