Föreläsning

Finns det behov av ökad kunskap om hur ni kan förebygga stress och fokusera på hälsa och återhämtning på er arbetsplats? 

Kanske behöver er arbetsgrupp komma igång med diskussioner gällande dessa ämnen för att främja ert systematiska arbetsmiljöarbete? 

Med flera års erfarenhet av ledarskap och coachning föreläser jag om vad stress är och hur du kan välja återhämtning med fokus på hållbart arbetsliv. Jag förklarar varför vi hamnar i stress och hur vi aktivt kan välja ett liv med medveten återhämtning. 

Jag kan även skräddarsy mina föreläsningar utifrån hur behovet och era önskemål ser ut.

Föreläsningarna hålls på er arbetsplats.