Föreläsningar

Föreläsningar
Skräddarsydda föreläsningar efter önskemål och behov.

Finns det behov av ökad kunskap om stress, hälsa och återhämtning på er arbetsplats? Kanske behöver arbetsgruppen komma igång med diskussioner gällande dessa ämnen för att främja ert systematiska arbetsmiljöarbete? Jag skräddarsyr mina föreläsningar utifrån hur behovet och era önskemål ser ut. Föreläsningarna kan hållas på er arbetsplats, men jag har också möjlighet att föreläsa på Roklundsgården i Väskinde med upp till 15 personer.

För offert kontakta mig.