Föreläsningar

Finns det behov av ökad kunskap om stress, hälsa och återhämtning på er arbetsplats? Kanske behöver arbetsgruppen komma igång med diskussioner gällande dessa ämnen för att främja ert systematiska arbetsmiljöarbete? 

Jag föreläser om stress och återhämtning med fokus på hållbart arbetsliv. Men jag kan även skräddarsy mina föreläsningar utifrån hur behovet och era önskemål ser ut.

Föreläsningarna hålls på er arbetsplats.