Workshop

För hållbara individer och team

Hur jobbar ni i dialogen med era team på arbetsplatsen vad gäller hållbarhet? Hur kan ni hjälpa individen att ta ansvar för sin hälsa långsiktigt? 
Med vilka metoder och frågeställningar kommer ni framåt i arbetet att säkerställa en god arbetsmiljö, där individen är med och bidrar?

Jag har ett koncept där jag börjar med en föreläsning kring hållbara individer och team med efterföljande workshop om hur detta kan brytas ner till teamet baserat på individens idéer om hur.

Mitt engagemang kring hållbarhet baserar jag på 20 års erfarenhet av att jobba som ledare och coach i team över hela Norden. Jag har kunskap om våra fysiska och mentala kroppar, som jag delar med mig av i syfte att få individer att utveckla och ta hand om sin hälsa långsiktigt.

Som arbetsgivare vill du ha resultatet i prestation utifrån målsättning och ambition. För att nå dit behöver varje individ vara med och använda sin innersta kraft till den utvecklingen men med smartness även till sitt eget liv.

Jag besöker er gärna inför uppdraget där jag skräddarsyr konceptet efter era behov och tankar, utifrån den grund jag erbjuder.
Därefter kommer jag ut till er arbetsplats eller där ni önskar vara för genomförande.
Hör av er, tillsammans skapar vi Hållbarhet! 
Kontakta mig för upplägg, offert eller avtal